Dekarbonizacja i jej znaczenie dla Twojego przedsiębiorstwa

Dekarbonizacja i jej znaczenie dla Twojego przedsiębiorstwa

Zmiany klimatyczne to coraz większy problem, którego konsekwencje mogą być katastrofalne dla całego świata. Dlatego tak ważne jest natychmiastowe wdrożenie działań spowalniających postęp globalnych zmian środowiskowych. Koniecznym działaniem jest m.in. znaczne ograniczenie (a w dalszej perspektywie całkowita redukcja) emisji dwutlenku węgla do atmosfery będącego jednym z głównych czynników mających wpływ na zmiany klimatu. Proces ten nazywany jest dekarbonizacją i stanowi ogromne wyzwanie dla wielu firm na całym świecie.

Dekarbonizacja – czym jest?

Dekarbonizacja to proces, który ma na celu ograniczenie lub całkowitą redukcję emisji CO2. Konieczność jej wdrożenia dotyczy przede wszystkim takich sektorów jak energetyka oraz przemysł. Proces ten podlega wielu regulacjom, dlatego już teraz warto poznać wyzwania, jakie już niedługo staną przed przedsiębiorstwami w całej Unii Europejskiej, jak również zainteresować się wprowadzeniem strategii redukcji emisji CO2, która stanowi ważny krok na drodze do zrównoważonego rozwoju firmy.

Dekarbonizacja a regulacje prawne

Dekarbonizacja jest procesem regulowanym przez różne przepisy prawne. W 2015 roku na konferencji ONZ przyjęte zostało Porozumienie Paryskie, w ramach którego państwa postanowiły zatrzymać wzrost globalnej temperatury na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza w stosunku do okresu przedprzemysłowego. Redukcja emisji dwutlenku węgla objęta jest również unijnymi przepisami:

  • Fit for 55 – pakiet reform mających na celu doprowadzenie do redukcji emisji w Unii Europejskiej o co najmniej 55% do 2030 roku. Do 2050 roku państwa członkowskie mają osiągnąć neutralność klimatyczną. Zgodnie z pakietem “Fit for 55” polityka UE ma być zgodna z celami klimatycznymi przyjętymi przez Radę i Parlament Europejski.
  • REPowerEU – plan transformacji energetycznej, który został wdrożony w odpowiedzi na zakłócenia na światowym rynku energetycznym spowodowane rosyjską inwazją na Ukrainę. REPowerEU umożliwił zmniejszenie zależności od dostaw rosyjskich paliw kopalnych, oszczędność blisko 20% zużycia energii czy zwiększenie wykorzystania OZE.

Aby móc funkcjonować na unijnym rynku, należy dostosować swoje działania do obowiązujących norm prawnych. Konkurencyjność przedsiębiorstw coraz częściej zależna jest od ich podejścia do klimatu i działań na rzecz dekarbonizacji. Jeśli więc chcesz, aby Twoja firma liczyła się na rynku, już teraz zacznij wdrażać strategię dekarbonizacyjną. Nie wiesz, jak się do tego zabrać? Specjaliści Lubrinnova Ci w tym pomogą!

Raportowanie śladu węglowego

Pod koniec 2022 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę CSRD, zgodnie z którą wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą zobligowane do ujawniania informacji niefinansowych włącznie z informacją na temat wielkości śladu węglowego generowanego przez dane przedsiębiorstwo. Pierwsze podmioty objęte tym obowiązkiem przedstawią informacje już za rok 2024. Zaraz za nimi jednak przyjdzie kolej na średnie i małe spółki.

Strategia klimatyczna przedsiębiorstwa

Strategia klimatyczna firmy to określenie, w jaki sposób zamierza ona realizować swoje cele w zakresie wpływu na klimat. Wdrożenie strategii klimatycznej to niezwykle istotny element zrównoważonego rozwoju firmy. Pierwszym etapem jej stworzenia jest obliczenie śladu węglowego generowanego przez całe przedsiębiorstwo. Chcąc przygotować strategię klimatyczną firmy, należy najpierw zbadać, jak duży jest jej wpływ na klimat, aby następnie móc zaplanować konkretne działania. Strategia klimatyczna firmy nie tylko wspiera środowisko, ale również pozwala optymalizować wykorzystanie zasobów, a tym samym generować oszczędności, a także zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Już niedługo regulacje prawne sprawią, że redukcja emisji dwutlenku węgla będzie nie tylko dobrą wolą firm, ale również ich obowiązkiem. Nasi eksperci z Lubrinnova pomogą Ci dobrać odpowiednie oleje i płyny do obróbki metali, które będą miały wpływ na redukcję CO2.