ALGOL

Płyny z serii ALGOL nie zawierają donorów formaldehydu, chloru, biocydów, amin drugorzędowych, są zgodne z TRGS 611 i oferują doskonałą stabilność podczas eksploatacji oraz ochronę przed rdzą. Płyny z serii ALGOL nadają się do średnio twardej wody (10-30°F).