Raportowanie śladu węglowego – co musisz wiedzieć?

Raportowanie śladu węglowego – co musisz wiedzieć?

Emisje dwutlenku węgla mają największy udział – spośród wszystkich gazów cieplarnianych – w powstawaniu globalnego ocieplenia. Aby spowolnić tempo zmian klimatu, Unia Europejska wprowadza rozwiązania prawne, które mają na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jednym z filarów unijnej polityki klimatycznej jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 55% w stosunku do poziomu z roku 1990. Osiągnięcie tych celów wymaga zaangażowania przedsiębiorstw, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku raportowania śladu węglowego. Co to oznacza?

Dyrektywa CSRD – czym jest i kogo dotyczy?

W listopadzie 2022 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) dotyczącą obowiązku raportowania obszarów związanych z odpowiedzialnością społeczną, ochroną środowiska oraz prawami człowieka. Na mocy zapisów tej dyrektywy firmy zobligowane będą do ujawniania informacji niefinansowych – w tym informacji o generowanym przez przedsiębiorstwo śladzie węglowym. Obowiązek raportowania śladu węglowego wprowadzany jest stopniowo:

  1. Duże spółki interesu publicznego zatrudniające powyżej 500 pracowników są zobowiązane do składania raportów już od 1 stycznia 2024 r.
  2. Duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników lub osiągające obroty powyżej 40 milionów euro zostaną objęte obowiązkiem raportowania od 1 stycznia 2025 r.
  3. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały składać raporty od 1 stycznia 2026 r.

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, przedsiębiorstwo czy produkt. Za pomocą śladu węglowego możemy zmierzyć wpływ określonej jednostki na zmiany klimatu. Emisje bezpośrednie powstają w wyniku zużycia paliw czy realizowanych procesów produkcyjnych i technologicznych. Z kolei emisje pośrednie powstają za sprawą zużywania energii elektrycznej, ciepła i chłodu sieciowego oraz pary technologicznej. Ponadto emisje pośrednie generowane są przy wytwarzaniu produktów, ich transporcie czy poprzez sposób użytkowania produktów.

Obowiązek raportowania śladu węglowego coraz bliżej

Chociaż przedsiębiorstwa z sektora MŚP zostaną objęte obowiązkiem raportowania dopiero 1 stycznia 2026 r., to warto się do tego procesu przygotować już teraz! Działasz w branży przemysłowej? Wybierz przyjazne środowisku oleje i ciecze obróbcze Lubrinnova i wejdź na drogę zrównoważonego rozwoju!