Sliders

Home / Sliders

Layer Slider

Ekologiczne
ciecze
obróbcze

Lubrinnova to start-up, będący częścią grupy APG
z siedzibą w Inveruno, która zajmuje się opraco-
-wywaniem formuł i wprowadzaniem na rynek
innowacyjnych biolubrykantów przemysłowych,
opartych na odnawialnych i zrównoważonych
surowcach.

Revolution Slider